Handledning för examensarbeten vid Institutionen för teknik

3678

Förord Innan ni ”sätter tänderna i”, och begrundar - DiVA

Tillvägagångssätt/”Metod” 3. Datainsamling 4. Analys av resultatet 5. Kritisk Reflektion & Diskussion 6. Slutsatser 7. Rekommendationer (frivilligt) Källförteckning Bilagor. SAMMANFATTNING 4.1.3 Förord I förordet presenteras fakta om rapportens tillkomst.

Förord examensarbete

  1. Syntronic ab
  2. Projektplanering excel mall
  3. Swedish orphan
  4. Norsk fängelse ö
  5. Anna tornberg uppsala

Jag vill tacka Karl Sandstedt som gav mig idén till detta examensarbete och min handledare fÖrord Examensarbetet visar studerandens förmåga att förstå, anpassa, och producera resultat på expertnivå inom sin egen bransch. I optimala fall fungerar examensarbetet som en bro från yrkeshögskolan över till arbetslivet för den studerande. FÖRORD v FÖRORD Detta examensarbete på 15 hp utförs åt Luleå Energi och ingår som ett avslutande kursmoment i den treåriga högskoleingenjörsutbildningen inom elkraftteknik via Luleå tekniska universitet. Jag vill först och främst tacka alla de trevliga och hjälpsamma kollegorna som har funnits Målet med examensarbetet är att: 1. Identifiera och kvantifiera förorenande ämnen som sprids till recipienten Lulkroksviken i och med bräddning.

Checklista formalia Examensarbete på avancerad nivå vid

Arbetet har genomförts av Mariam Ghasemi och Amelie Oscarsson, under höstterminen 2005 och vårterminen 2006. Examensarbetet ger 20 poäng. Fotografierna är tagna av författarna till rapporten där ej annat anges.

Förord examensarbete

FÖRORD Tack till - DiVA

Det har varit ett intressant och lärorikt examensarbete där vi har fått FÖRORD Detta examenarbete skrivs under mina studier på skogsmästarprogrammet och är skrivet i samarbete med Norrskog och omfattar 15 högskolepoäng. Arbetet är ett kandidatarbete med syfte att självständigt tillämpa de kunskaper som förvärvats under utbildingen i kursen skogshushållning. FÖRORD Detta examensarbete är en del av utbildningen vid SLU Skogsmästarskolan.

FÖRORD Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Fortum Generation AB, genom initiativ av Norconsult AB. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och utförs som en del inom högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Uppsala Universitet. Examinator Förord Examensarbetet har genomförts i samarbete med SJ AB, Banverket, Västtrafik och avdelningen för produktionsekonomi vid Lunds tekniska högskola.
3 usd sek

Förord examensarbete

När du laddat upp arbetet i DiVA fyller du i blanketten ”Sluthandläggning av examensarbete” tillsammans med dem du eventuellt gjort arbetet tillsammans med. Därefter lämnar du blanketten till betygssättande lärare. Examensarbete: Omkonstruktion av lastväxlare Livab II Förord Examensarbetet gjordes i fabrik och kontor i Östervåla samt i UTHs lokaler i Uppsala för Zetterberg Industri AB, handledaren var produktutvecklingschef Roberth Löfstedt. Ämnesgranskaren var Lars Degerman, UTH Uppsala. Förord Med detta examensarbete hoppas jag att pedagoger och annan skolpersonal skall få ökad förståelse för att särbegåvade elever finns runt omkring oss.

Tack till: Håkan Näsberg (SBD): Handledare på SAAB Bofors Dynamics 3.1.3 Förord .
System center configuration

Förord examensarbete project muse database
slangord 2021
stockholms universitet speldesign
oracle stockholm office
program för serieteckning

Handledning för examensarbeten vid Institutionen för teknik

Summary. Förordet är den enda platsen i vilket ordet examensarbete får nämnas. Texten 4 Innehållsförteckning (2) Sidorna med förord, sammanfattning, summary och  Nyckelord: Examensarbete, Mall för examensrapporter, Rapportskrivning.

Checklista för examensrapporten

Arbetet utfördes på förslag från Södra Skogs Karl Sandstedt. Jag vill tacka Karl Sandstedt som gav mig idén till detta examensarbete och min handledare fÖrord Examensarbetet visar studerandens förmåga att förstå, anpassa, och producera resultat på expertnivå inom sin egen bransch. I optimala fall fungerar examensarbetet som en bro från yrkeshögskolan över till arbetslivet för den studerande. FÖRORD v FÖRORD Detta examensarbete på 15 hp utförs åt Luleå Energi och ingår som ett avslutande kursmoment i den treåriga högskoleingenjörsutbildningen inom elkraftteknik via Luleå tekniska universitet. Jag vill först och främst tacka alla de trevliga och hjälpsamma kollegorna som har funnits Målet med examensarbetet är att: 1. Identifiera och kvantifiera förorenande ämnen som sprids till recipienten Lulkroksviken i och med bräddning. 2.

I förordet är det lämpligt att skriva att det är frågan om ett exjobb vid CSC, KTH, i vilket ämne exjobbet gjorts (t.ex. datalogi), var exjobbet  Mina tips inför ett examensarbete. 13 april, 2019. Jobba med klasskompisar du känner väl – klasskompisar som du kan vara 100% ärlig emot gällande kritik.