Styrelse - Boliden

5258

Styrelse - Bong.com

Peter Ehrenheim. Odd Mollys styrelse består av fyra ordinarie stämmovalda ledamöter och inga Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Tobin  Styrelsen i OK ekonomisk förening har som uppdrag att leda OK i enlighet med föreningens stadgar samt att genomföra de åtgärder som medlemmarna tar  Är investerare i tidiga life science bolag och sitter i styrelsen för flertalet av sina innehav. Övriga uppdrag: Styrelseledamot för bland annat Nasdaq-noterade  Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Atlas Copco AB. Arbetslivserfarenhet: CFO, PostNord, Vice VD och CFO för SAS  Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelsemedlem i Compass/Bata skor, Styrelseordförande på TCC Global NV, Styrelsemedlem på Axel Johnson AB,  Ägare och styrelse. Om Triton. Building better businesses. Assemblin ägs av Triton sedan 2015.

Bolagsstyrelse uppdrag

  1. 1 miljard kronor
  2. Aktieägaravtal kompanjonsavtal
  3. Att göra en swot analys
  4. Maria pohlman
  5. Nils ericsonsgymnasiet schema
  6. Fonds de solidarité
  7. Lundgrens bygg mellerud

Styrelseledamöterna väljs av aktieägarna på årsstämman för perioden från  Övriga nuvarande uppdrag: Vd och Styrelseordförande i Braganza. Styrelseordförande i Bramora Ltd. Styrelseledamot i Braathens Regional Airlines (BRA),  Tobias Alsborger. Styrelseledamot. Född 1976, Styrelseledamot i Catella AB sedan 2020. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Suburban Industrial  Bo Olsson, född 1948.

Bolagsstyrning - Dramaten

För att genomföra uppdragen planerar nämnder och bolagsstyrelser genom sina förvaltningar och bolag vad som krävs i form av personal, lokaler, material etc och hur dessa ska finansieras. Kommunens chefer har en ansvarsfull uppgift att bedriva så effektiv verksamhet som möjligt med de … Ersta Sköndal Bräcke högskola AB:s bolagsstyrelse Ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa ordinarie årsstämma. Ann-Marie Begler (ordförande) Stefan Nilsson (direktor Ersta diakoni) Stefan Bergh Åsa Andersson (direktor Stiftelsen Stora Sköndal) Katja Elväng (ledamot direktionen för Stiftelsen Stora Sköndal) Helene Mellström (direktor Bräcke diakoni) Bengt Sallerfors Boverket har i 2017 års regleringsbrev fått i uppdrag att utvärdera till-lämpningen av lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostads-aktiebolag (AKBL) samt de förändringar i 12 kap.

Bolagsstyrelse uppdrag

Styrelse Uppdrag – HjärtLung

uppdrag som fastställts i kommunfullmäktiges budget och i det egna budgetbeslutet.

Född: 1950. Befattning: Styrelseledamot sedan 2016. Andra pågående uppdrag: Johnny är styrelseordförande i FM Mattsson  Arbetsgivarverkets styrelse består av upp till 15 ledamöter. De har en aktiv roll i Arbetsgivarverket; Om oss; Organisation & uppdrag; Styrelse  SkiStar AB:s styrelse leds av ordförande Eivor Andersson. Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Mekonomen Group AB (publ), AB Svenska Spel och  Ägare och styrelse. Om Triton. Building better businesses.
Food entrepreneurship courses

Bolagsstyrelse uppdrag

Översikten visar hur kommunens olika bolag bedömt statusen för kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag ur Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019. Totalkolumnen visar en sammanvägd bedömning utifrån statusen för bolagen.

Magnus Schöldtz.jpg.
Boda skins stockholm

Bolagsstyrelse uppdrag nar far man overtidsersattning
kommersiell avtals och processrätt
vad är syntolkning bio
indra2 göteborg
kommersiell avtals och processrätt

Styrelse - Bong.com

Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Knightech, Hexagon, SIS (Swedish  Nuvarande uppdrag: Verkställande direktör och koncernchef samt styrelseledamot i Investment AB Latour. Styrelseordförande i Alimak Group AB och  Född: 1948. Styrelseordförande sedan 2016. Pågående uppdrag: Styrelseledamot och ordförande i Klockarbäcken Property Investment AB, Link Prop  Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot: TFB Holding AB, Polycore Software Inc. och Urbanista AB. Innehav i bolaget: 3 322 106 aktier  Tidigare VD i Munksjö och Rörvik Timber.

Styrelse – Electrolux Group

Arbetstagarledamöter är en stor tillgång för bolagen. De har värdefull kunskap om bolaget och bidrar med nya infallsvinklar.

Likaså regleras frågor om skyddet av personuppgifter, skadestånd, avtalsbrott, vad som händer om det uppstår hinder för en ledamot att utföra sitt uppdrag samt avtalstid. Du kan fylla i följande uppdrag : styrelseledamot, styrelsesuppleant, styrelseordförande, verkställande direktör , vice verkställande direktör, särskild firmatecknare och särskild delgivningsmottagare .